Kalite Politikamız

KALİTE, İSG&ÇEVRE POLİTİKASI

Kocaerler Hafriyat olarak Agrega ve İnşaat Sektöründe Lider Firma olmamızın Gururunu yaşamak ve ileride de yaşatılmasını sağlamak için;

üSektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek.

ü Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

ü Kanuni Mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak.

ü Devamlı İyileştirmeye azami özen göstermek.

ü Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak.

ü İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.

üTüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek.

ü Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek.

ü Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

ü Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

ü Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek.